Föreningen

Styrelse

 • Mats Larsson – tillförordnad ordförande
 • Torgerd Riben – sekreterare
 • Erik Svensson – kassör
 • Hans Fagius – ledamot
 • Anders Johnsson – ledamot
 • Kira Lankinen – ledamot
 • Maja Malmström – ledamot
 • Marcus Torén – ledamot
 • Lennart Persson Elmeroth – hedersledamot

Valberedning

 • Lennart Arfwidsson (sammankallande)
 • Jarri Ederth
 • Björn Hasselberg