Föreningen

Styrelse

 • Hans Fagius – ordförande
 • Anders Johnsson – vice ordförande
 • Torgerd Riben – sekreterare
 • Erik Svensson – kassör
 • Catarina Grönlund – ledamot
 • Kira Lankinen – ledamot
 • Maja Malmström – ledamot
 • Oscar Rutberg – ledamot
 • Marcus Torén – ledamot

Hedersledamöter

 • Mats Larsson
 • Jerker Sjöqvist

Valberedning

 • Jarri Ederth (sammankallande)
 • Hans Nordenborg
 • Hampus Söndrebo
Länkar

Det norske orgelselskap – http://www.orgelselskapet.no/