Kontakt

Ordförande samt rese- och arrangemangsansvarig:
Hans Fagius hans.fagius@gmail.com

Ansvarig för medlemsregistret:
Erik Svensson orgelsallskapet@telia.com

Redaktör för tidskriften Orgelforum och hemsidan:
Marcus Torén marcus.toren@gmail.com