Senaste numret

Innehåll, OF 3-2022

  • Redaktören har ordet
  • Walckerorgeln i Linneryd – återuppstånden pigg 100-åring Göran Grahn och Thomas Niklasson
  • Leif Thybo 100 år Inge Bønnerup Glahn
  • Orgelbyggaren Andreas Jönsson Åbergh och hans sista orgel i Rödeby kyrka Anders Johnsson
  • Orgelbyggaren Lambert Larsson och hans sista orgel i Solberga kyrka Anders Johnsson
  • Skolorgeln – från dyr importvara till svensk industriprodukt Hans-Martin Riben
  • Ny orgel i Salems kyrka Tore Johansson
  • Tryckkopplet och den expressiva epoken kring år 1800 Jan H Börjesson
  • Recensioner

Sveriges enda orgeltidskrift

Allt om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare,orgelbyggare och orgelmusik. Återkommande inslag är recensioner av inspelningar, noter och
böcker med anknytning till orgel.

Annonsera

Välkommen att annonsera i Orgelforum
Annonser skickas till redaktören som färdig pdf. marcus.toren@gmail.com

Annonsstopp
OF 1: 1 feb, OF 2: 1 maj, OF 3: 1 aug, OF 4: 1 nov.

Annonspriser
Enkelspalt 85 mm, 9 kr/mm
Halvsida 2200 kr
Helsida 4000 kr


Rabatt:
20% fr o m andra införandet.
30% vid stående annons minst fyra gånger.

Utgivningsplan

OF 1: slutet av mars, manus 1 februari
OF 2: slutet av juni, manus 1 maj
OF 3: slutet av september, manus 1 augusti
OF 4: slutet av december, manus 1 november

Redaktionen

Redaktör
Marcus Torén
Redaktionskommitté
Anders Johnsson
Ingrid Larsson-Hultkvist
Paul Peeters
Hans-Martin Riben
Axel Unnerbäck
Ansvarig utgivare
Mats Larsson

Tidigare nummer

Lösnummer från 2015 och framåt (utom OF 3-2016) kan köpas för 75 kr/st + porto. orgelsallskapet@telia.com

Klicka på omslag för innehållsförteckning