Omslag-OF-4-2015

Innehåll, OF 4-2015

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktören har ordet
 • Svenska orgelsällskapets årsmötesdagar 2016 Exkursionskommittén
 • Välkommen till Norges historiska huvudstad och orgelhuvudstad Exkursionskommittén
 • Orgelbyggarporträtt
  Jan-Olof Grönlund
  Marcus Torén
 • Att inspireras av ett ännu inte befintligt instrument
  Leander Franke
 • Engelbrektskyrkans orgel
  Stefan Therstam
 • Stockholms konserthusorgel
  Erik Lundkvist
 • Vincent Persichetti 1915-1987
  Marcus Torén
 • C. Schuster – dansk-svensk orgelhistorie
  André Palsgård
 • Sommarutflykt till engelska orglar
  Curt Carlsson
 • Organiststudenter till Frankrike och Tyskland
  Orgelsällskapets ungdomsavdelning, Malmö
 • Skandiaorgeln återinvigd
  Marcus Torén
 • Magnus Fries 1933-2015
  Axel Unnerbäck
 • Cornelius H. Edskes 1925-2015
  Paul Peeters
 • Recensioner
 • Notiser