Välkommen

Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

Innehåll, OF 3-2022

  • Redaktören har ordet
  • Walckerorgeln i Linneryd – återuppstånden pigg 100-åring Göran Grahn och Thomas Niklasson
  • Leif Thybo 100 år Inge Bønnerup Glahn
  • Orgelbyggaren Andreas Jönsson Åbergh och hans sista orgel i Rödeby kyrka Anders Johnsson
  • Orgelbyggaren Lambert Larsson och hans sista orgel i Solberga kyrka Anders Johnsson
  • Skolorgeln – från dyr importvara till svensk industriprodukt Hans-Martin Riben
  • Ny orgel i Salems kyrka Tore Johansson
  • Tryckkopplet och den expressiva epoken kring år 1800 Jan H Börjesson
  • Recensioner

Senaste nytt

Hans Fagius ny ordförande

Vid Svenska Orgelsällskapets årsmöte den 15 maj 2022 valdes Hans Fagius till ny ordförande. Vi hälsar honom varmt välkommen.

Läs mer