Välkommen

Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

Innehåll, OF 2-2021

  • Redaktören har ordet
  • Jan Cedmark till minne
  • Orglarna i Stefansdomen i Wien Katharina Hieke
  • Evangelium enligt Michael Praetorius Markus Malmgren
  • Hans Henrich Cahman i Kristianstad Ingrid Larsson-Hultkvist
  • Pedalpianot – en översikt Hans-Martin Riben
  • Recensioner

Senaste nytt

Jan Cedmark avliden

Svenska Orgelsällskapets ordförande har avlidit. – Läs mer