Välkommen

Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

Innehåll, OF 4-2022

  • Redaktören har ordet
  • Välkomna till DalaOrgel – Svenska Orgelsällskapets årsmöte 2023 Arrangemangskommittén
  • César Franck 200 år Hans Fagius
  • Ny orgel i Uppenbarelsekyrkan, Hägersten Martin Blomquist och Göran Grahn
  • Buxtehudeorgeln i Torrlösa kyrka – ny undersökning Mats och Ingrid Hultkvist, Anders Johnsson och Outi ben Ammar
  • Svenska Orgelsällskapets resa till Hamburg med omnejd Hans-Martin Riben
  • In memoriam Anders Bondeman, Robert Gustavsson, Frederick Swann
  • Notis

Senaste nytt

DalaOrgel 2023

Välkomna till DalaOrgel, Svenska Orgelsällskapets årsmötesdagar den 11-14 maj 2023!