Välkommen

Svenska Orgelsällskapet

Svenska Orgelsällskapet är en förening som arbetar för orgelkonstens utveckling och bevarande i kyrka och samhälle. Vid våra årsmöten och vid specialarrangerade studieresor får deltagarna ta del av konserter och visningar av intressanta och värdefulla orglar. Alla, såväl yrkesmusiker som allmänt intresserade, är välkomna att genom sitt medlemskap bidra till ökat intresse för orgelns position som instrumentens drottning.

Orgelforum

Som medlem får man tidskriften Orgelforum, Sveriges enda orgeltidskrift. Den utkommer fyra gånger per år och speglar det som händer inom orgelkonsten såväl inom som utanför landets gränser samt värnar allmänt om värdefull orgelkonst. Här finns artiklar om orglar i form av nybyggnadsprojekt och restaureringar, liksom artiklar om tonsättare, orgelbyggare och orgelmusik. 

Senaste numret

Innehåll, OF 2-2022

 • Redaktören har ordet
 • Hans Fagius ny ordförande för Svenska Orgelsällskapet
 • Välkomna till Svenska Orgelsällskapets resa till Hamburg med omnejd 5-8 oktober 2022 Hans Fagius
 • Kulturarv i nytt ljus under festivalen BlekingeOrgel Hans-Martin Riben
 • Årsmötesprotokoll 2022
 • Åkermanorgeln i Uppsala domkyrka restaurerad Jan H Börjesson
 • Ny orgel i Eriksbergskyrkan, Uppsala Henrik Arlestrand
 • Schwanorgeln i Öveds kyrka renoverad och återställd Anders Johnsson
 • Nytt ljus över 1600-talsorgeln i Lunds domkyrka Mats Hultkvist
 • In memoriam: Lennart Persson Elmeroth, Simon Preston, Herwin Troje
 • Recensioner

Senaste nytt

Hans Fagius ny ordförande

Vid Svenska Orgelsällskapets årsmöte den 15 maj 2022 valdes Hans Fagius till ny ordförande. Vi hälsar honom varmt välkommen.

Läs mer